Kroppen mår bra av träning på flera olika sätt

Genom träning bygger man aerobisk kraft

Din aerobiska kapacitet är din kropps förmåga att arbeta vid maximal kapacitet genom att få syre från luften till kroppens vävnader. Vanligtvis förlorar folk ungefär 1 procent per år av sin aerobiska kraft eller, om man vill beräkna det rent matematiskt, 10 procent per årtionde. Om du börjar räkna vid 40 års ålder så innebär det att människor kan ha förlorat upp till 30 procent av sin maximala aerobiska kapacitet när de når 70 år. Detta leder till onödigt mycket mer ansträngning för kroppen. Både långsiktiga och kortsiktiga träningsstudier visar att du kan minska denna förlust med hälften, så att du endast förlorar 15 procent under denna 30-åriga perioden. Många av de andra fördelarna med träning kommer ursprungligen från detta grundläggande faktum, så om du inte kommer ihåg något annat från den här listan så är din aerobiska kraft den viktigaste anledningen till varför man bör träna.

Träning leder till minskat blodtryck

Kronisk hypertoni är den första typen av hjärtsjukdom. Orsakerna till hypertoni inkluderar ökade plack i artärerna som byggs upp genom att man konsumera en fetthaltig diet. Träning hjälper till att minska ditt blodtryck, delvis genom att attackera plack i dina artärer. När artärerna växer, rinner blodet mer fritt och blodtrycket börjar så småningom sjunka. Hypertoni minskar också som en följd av motion eftersom ditt hjärta, en muskel, får träning. Ju starkare din hjärtmuskel blir desto större är dess förmåga att pumpa blod genom artärerna, vilket också bidrar till minskat blodtryck.

Lägre risk för typ 2 diabetes

Du har säkert hört att den finns en världskris just nu, då förekomsten av typ 2 diabetes ökat avsevärt under de senaste åren. Även om du inte bryr dig om världens hälsa, bör du bry dig om din egen risk för diabetes. Komplikationerna hos typ 2-diabetes som är kopplat till vuxenlivet utgör en allvarlig risk för ditt fysiska välbefinnande. Genom att genomföra regelbunden fysisk träning förbättrar du din kropps förmåga att metabolisera glukos, nyckeln till att bekämpa denna sjukdom.

Man bibehåller immunfunktionen

Ditt immunförsvar är det som skyddar dig mot infektion och andra kemiska toxiner. Immunsystemet spelar också en viktig roll för att upprätthålla ett hälsosamt sätt att reagera på stress. Även om forskare i många år pratat om immunförsvarets egna styrka och att ett försvagat immunsystem är som ett oundvikligt resultat av åldrande, så vet vi idag att studierna påvisar andra sorts resultat. Det gäller att genomföra studier på personer som också utför träning dagligen, för att se hur immunförsvaret påverkas av detta. Även kortsiktiga träningsprogram kan ha positiv inverkan på några av de skadliga effekterna av åldrandet.

Minskar kroppsfett

Ditt BMI, eller kroppsmasseindex, ger en ungefärlig mätning av din totala metaboliska status. För att beräkna ens BMI så kan man logga in på nätet och göra detta online.. Om man befinner sig mellan de mindre överviktiga till mycket överviktiga kategorierna, kan ett vanligt program med aerobisk träning få ditt BMI till normala nivåer, främst genom att bryta fett från de fettfria vävnaderna i kroppen. Den goda nyheten är att ju mer du tränar desto mer kan du arbeta av ditt kroppsfett eftersom musklerna “bränner bort” fler kalorier, vilket effektivt påskyndar din ämnesomsättning.